מעצרים

במסגרת הייצוג הפלילי הרגיל ו/או “צווארון לבן” נוקט עו”ד זוהר ברזילי בשיטות מתקדמות וחלופות עימן נמצא בקשר כדי להביא לשחרור חשודים ו/או נאשמים בהקדם מבית העצורים.