הלבנת הון ועבירות מיסים

משרדינו נותן ייעוץ ראשוני בחינם כבר בזמן החקירה הראשונה ועד שלב המעצר ו/או הגשת כתב האישום לביהמ”ש. פעמים רבות נלחם עו”ד ברזילי זוהר על אי חילוט רכוש רב שרוצה המדינה לתפוס, פעמים רבות נדחו בקשות פרקליטות מיסוי וכלכלה, רשויות מע”מ ומס הכנסה בדרישותיהם מביהמ”ש.