ביטול / מחיקת כתבי אישום

במסגרת הייצוג הפלילי כנגד המדינה על רשויותיה, אם זה הפרקליטות, התביעה הכללית, משרד החקלאות ו/או משרד התעשייה והמסחר על “העסקת עובדים זרים” עושה כמיטבו כדי להביא לביטול ו/או מחיקה של כתבי האישום מתוך מטרה לחסוך עלויות כלכליות ללקוח ונזק באם ינוהל משפט.